به سایت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خوش آمدید

اوقات شرعی

اولویت های پژوهشی اعضای گروه

دکتر پیمان

                                              اولویت های پژوهشی سرکار خانم دکتر نوشین پیمان                                                            

کاربرد استفاده از الگوها و نظریه های آموزش بهداشت در پژوهش  ارتباط بهداشتی
ارتقاء سلامت و کاهش خطرات ناشی از بیماری های مزمن سلامت زنان
 سواد سلامت در بیمارستان ها و مراکز آموزشی
 مباحث مربوط به سواد سلامت
سلامت مادر و کودک  بهداشت باروری و رفتارهای باروری در زنان
چاقی و فعالیت فیزیکی پژوهش در آموزش
دیابت و فشارخون شیردهی انحصاری

دکتر واحدیان شاهرودی

                                        اولویت های پژوهشی جناب آقای دکتر  محمد واحدیان شاهرودی                                                

روشهای ارتقای سواد سلامت  روشهای ارتقای سبک زندگی سالم(فعالیت بدنی ، تغذیه ،....)
فشارخون و مشکلات و بیماریهای ناشی از آن مشکلات و بیماریهای روانی
 دیابت و مشکلات و بیماریهای ناشی از آن
 پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 

دکتر طهرانی

                                            اولویت های پژوهشی جناب آقای دکتر هادی طهرانی                                                              

رسانه و مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  فعالیت فیزیکی و سبک زندگی سالم
سلامت روانی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت رسانه های دیجیتال و مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 سلامت در گروه های سنی بویژه سالمندان
 کابرد الگوها و تئوری های آموزش بهداشت در پژوهش

دکترقلیان اول

                                          اولویت های پژوهشی جناب آقای دکتر مهدی قلیان اول                                                              

فشارخون و مشکلات متعاقب آن  روشهای ارتقای سبک زندگی سالم(فعالیت بدنی ، تغذیه ،....)
کاربرد الگوها و نظریه ها در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بیماری های واگیر و غیرواگیر

دکتر تاجفرد

                                             اولویت های پژوهشی جناب آقای دکتر محمد تاجفرد                                                                

بیماری های قلبی عروقی و مشکلات ناشی از آن  بیماری های غیرواگیر                                             

دکتر مهدیزاده

                                        اولویت های پژوهشی سرکار خانم دکتر مهرالسادات مهدیزاده                                                      

سلامت اجتماعی در گروه های مختلف جمعیت  مطالعات کیفی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
سلامت جوانان و نوجوانان سلامت سالمندان
 دیابت و مشکلات و بیماریهای ناشی از آن
 سلامت خانواده
کاربرد نظریه ها و مدلها در مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت    

دکتر توکلی

                                         اولویت های پژوهشی سرکار خانم دکتر سیده بلین توکلی ثانی                                                   

طراحی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برای ارتقاء دانش و فرهنگ،

حفاظت از محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و انرژی، کاهش مداوم آلودگی محیط زیست

 ارزیابی و کنترل ریسک های بهداشتی

طراحی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برای پیشگیری از آسیب ها،

بیماری ها و عوامل زیان آور محیط کار

شناسایی و ارزیابی آلودگی های محیطی برای سلامت انسان
  آدرس: خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 
  تلفن: 31892210-051
 
  نمابر:38515116  
  کد پستی :9137673119  
  پست الکترونیک :hlj[at].mums.ac.ir  
  سامانه پیام  کوتاه : 5000212201244