معرفی امکانات عمومی گروه معرفی امکانات عمومی گروه
  - سایت اختصاصي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي
 - اتاق شورا (مجهز به پرژکتور و رایانه)
- اتاق ویژه دکترای تخصصی
 - كتابخانه
- مركز اطلاع رساني مجهز به اينترنت