کارشناس کارآموزی       

سرکار خانم فاطمه نیکبخت

  تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی

 ایمیل: Nikbakhtf3[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892210

   کارشناس دفتر گروه        

سرکار خانم سحر سالوری

  تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی

 ایمیل: Salouris6[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892205