امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دکتر پیمان

                                              اولویت های پژوهشی سرکار خانم دکتر نوشین پیمان                                                            

کاربرد استفاده از الگوها و نظریه های آموزش بهداشت در پژوهش  ارتباط بهداشتی
ارتقاء سلامت و کاهش خطرات ناشی از بیماری های مزمن سلامت زنان
 سواد سلامت در بیمارستان ها و مراکز آموزشی
 مباحث مربوط به سواد سلامت
سلامت مادر و کودک  بهداشت باروری و رفتارهای باروری در زنان
چاقی و فعالیت فیزیکی پژوهش در آموزش
دیابت و فشارخون شیردهی انحصاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مناسبت ها و رویدادهای سال جاری بهانه ای برای کاشت نهال در دانشکده بهداشت گردید:
به دنبال فعالیت‌های زیست محیطی دانشکده بهداشت، توسط معاونت دانشجویی-فرهنگی و روابط عمومی دانشکده در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، اساتید، کارکنان و دانشجویان اقدام به کاشت نهال نمودند.
این برنامه به دنبال صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه اساتید و همکاران می‌توانند به مناسبت رویدادهای مهم سال جاری از جمله ارتقاء علمی، برگزیدگان پژوهشی، بازنشستگی، تولد فرزند و ... اقدام به کاشت نهال نمایند. این برنامه با حضور ریاست دانشکده، اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار شد