برنامه استراتژیک

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رسالت گروه

رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت در كشور به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود، خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند در راستای سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه کلان اقتصادی،سياسی،اجتماعی و فرهنگی کشور است.

 

ماموریت

ماموریت (Mission) :

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت بر آن است تا با استفاده از ظرفیت بالای اعضاي هيات علمي و کارشناسان مستعد و علاقمند گروه، فارغ‌التحصيلاني تربيت نمايد که توانايي شناسايي و حل مشکلات مختلف بهداشتي و نظام بهداشت و درمان را از طريق تحقيقات مناسب، ارائه راه حلهاي منطقي و قابل ارزيابي داشته و توانايي انجام مساعدت در امر برنامه ريزي و مديريت مسائل نظام بهداشت و درمان كشور و انتقال تکنولوژي ها و روشهاي مناسب به منظور ارتقاي قابليت هاي نظام بهداشت و درمان را داشته باشند و همچنين قادر باشند با شناسايي نقاط قوت و ضعف نظام بهداشت و درمان و شناخت عوامل پيشرفت و توسعه آن در جهان در ارتقاي وضعيت سلامت کشور ايفاي نقش نمايند.

 

چشم انداز

چشم انداز ( Vision ) :

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با تربیت نیرو در مقاطع تحصیلی مختلف و مرتبط نسبت به توسعه آموزشی خود اقدام نماید همچنین با تربیت دانشجویانی ممتاز به لحاظ علمی و اخلاقی در آینده نزدیک یکی از برترین گروه آموزشی مطرح در کشور باشد.

 

ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی گروه (Values) :

همه همکاران گروه باور دارند که درست کاری و صحیح اندیشیدن در تربیت نیروی انسانی موثر اهمیت شایان دارد .

- همه همکاران متعهد هستند که به کار تیمی در گروه ارج نهند .

- همه همکاران متعهد هستند که با دانشجویان با احترام و دوستانه رفتار نمایند .

- همه همکاران متعهد هستند که از هر گونه تبعیض در فعالیت های آموزشی و اجرایی پرهیز نمایند .

- همه همکاران متعهد هستند که به اصول مدیریتی حاکم در گروه احترام بگذارند .

- همه همکاران متعهد هستند که آنچه در توان دارند در آموزش فراگیران بکار گیرند .

- همه همکاران متعهد هستند که در اوقات کار از پرداختن به امور دیگر علاوه بر وظایف اداری پرهیز نمایند .

- همه همکاران متعهد هستند که در پیشبرد اهداف گروه با مشارکت همدیگر و همدلی تلاش نمایند .

اهداف گروه

اهداف گروه:

اهداف آموزشی گروه :

در حال حاضر فعالیتهای گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در بخش آموزش در سطوح زير ارائه می گردد:

1- کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

2- کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

3- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 

اهداف پژوهشی گروه :

هدف کلی فعالیتهای پژوهشی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، ‌ انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی بنیادی، کاربردی و توسعه‌اي در بخش های مختلف می باشد. بسیاری از این تحقیقات به سفارش بعضی از سازمان‌ها و مراکز مختلف جهت حل مشكلات و اراية اطلاعات مورد نیاز آنها در سیستم صورت می‌پذیرد.

 

 

اهداف گروه