هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

برنامه روزانه اعضای هیات علمی

برنامه روزانه اعضای هیات علمی

لاگ بوگ

لاگ بوگ و برنامه های کارآموزی

طرح دوره طرح درس

طرح دوره و درس اساتید گروه

IMAGE اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (خانم زهرا آسا)
یکشنبه, 15 تیر 1399
  جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زهرا آسا کهنه فرودی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش... ادامه مطلب ...
IMAGE اینفوگرافیک / پنج توصیه برای حفظ بهداشت چشم‌ها در دوران کرونا
یکشنبه, 15 تیر 1399
ا توجه به همه‌گیری کووید-۱۹ در جهان، رعایت بهداشت اهمیت بیشتری یافته و در این میان... ادامه مطلب ...
IMAGE اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
یکشنبه, 01 تیر 1399
جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسین جاجرمی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و... ادامه مطلب ...
IMAGE برنامه کارآموزی نیم سال دوم 98-99 دانشجویان کارشناسی پیوسته اعلام شد
شنبه, 17 خرداد 1399
برنامه کارآموزی نیم سال دوم 98-99 دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی اعلام شد.... ادامه مطلب ...

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت های بهداشتی است که برتاثیر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده و با مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آن ها در گسترش شیوه زندگی موثر در حفظ و ارتقای سلامت کمک می کند.

آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تامین ، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایت های آموزشی ، ساختاری ،اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است .

آموزش سلامت هرچند وظیفه ای ایست برای تمام مراقبین سلامت اما خود علمی است که ریشه در مجموعه ای از علوم تربیتی ، رفتاری، روان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، ارتباطات ، اطلاعات پزشکی و بهداشتی داشته و متناسب با توسعه این علوم و گذر دوران توسعه می یابد.


رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت در كشور به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود، خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند در راستای سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه کلان اقتصادی،سياسی،اجتماعی و فرهنگی کشور است