هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

برنامه روزانه اعضای هیات علمی

برنامه روزانه اعضای هیات علمی

لاگ بوگ

لاگ بوگ و برنامه های کارآموزی

طرح دوره طرح درس

طرح دوره و درس اساتید گروه

IMAGE اطلاعیه: هشتاد و دومین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دوشنبه, 04 مهر 1401
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و دومین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش... ادامه مطلب ...
IMAGE جدیدترین آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان
دوشنبه, 28 شهریور 1401
بنابر جدیدترین آمار رسمی همه‌گیری کرونا، مجموع مبتلایان به این بیماری در جهان... ادامه مطلب ...
IMAGE برنامه کارآموزی نیم سال اول1401-1402 دانشجویان کارشناسی ناپیوسته اعلام شد
دوشنبه, 07 شهریور 1401
برنامه کارآموزی نیم سال دوم 1401-1402دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی اعلام... ادامه مطلب ...
IMAGE برنامه کارآموزی نیم سال اول1401-1402 دانشجویان کارشناسی پیوسته اعلام شد
دوشنبه, 07 شهریور 1401
برنامه کارآموزی نیم سال دوم 1401-1402دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی اعلام... ادامه مطلب ...

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت های بهداشتی است که برتاثیر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده و با مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آن ها در گسترش شیوه زندگی موثر در حفظ و ارتقای سلامت کمک می کند.

آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تامین ، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایت های آموزشی ، ساختاری ،اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است .

آموزش سلامت هرچند وظیفه ای ایست برای تمام مراقبین سلامت اما خود علمی است که ریشه در مجموعه ای از علوم تربیتی ، رفتاری، روان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، ارتباطات ، اطلاعات پزشکی و بهداشتی داشته و متناسب با توسعه این علوم و گذر دوران توسعه می یابد.


رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت در كشور به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود، خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند در راستای سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه کلان اقتصادی،سياسی،اجتماعی و فرهنگی کشور است