کارگاه رسانه و آموزش بهداشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


 معرفی کارگاه رسانه و آموزش بهداشت
  •    تجهیز و راه اندازي كارگاه آموزشی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشكده بهداشت به عنوان فضایی که در آن روش ها، شیوه های آموزشی توسط دانشجویان تمرین و در آن رسانه ها و وسایل کمک آموزشی توسط دانشجویان تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد به طور رسمی از بهمن ماه سال 1392 با مسوولیت آقای دکتر واحدیان شاهرودی و با همکاری سرکار خانم دکتر نوشین پیمان و آقای دکتر هادی طهرانی در دانشكده بهداشت راه اندازی شد.
•    در  این کارگاه، دروس آموزش و ارتقای سلامت و تکنولوژی آموزشی  به صورت تئوری و عملی ارائه می شود و  دانشجویان در طول ترم می توانند در ساعات مختلف با هماهنگی قبلی برای تهیه وسایل کمک آموزشی از این محیط استفاده نمایند.
•    برای این امر یک اتاق 50 متری در ساختمان مجاور گروه که عملا کارایی لازم را برای این منظور داشت در نظر گرفته شد. در حال حاضر، هر ترم حدود 200 دانشجو در گروه های مختلف از امکانات این کارگاه استفاده می کنند.
•     در سال 1394 با تفکیک و تشکیل رسمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در محل ثابت خود ، با تلاش مسئولین و همکاری اعضای محترم گروه و بازنگري امکانات موجود در کارگاه با توجه به استانداردها فضای كارگاه آموزشی با خرید وسایل ضروری کارگاه  مانند رایانه کامل مجهز به نرم افزارهای طراحی، وسایل کمک آموزشی نظیر ویژیولایزر ، اورهد، وایت برد هوشمند، یک دستگاه تلوزیون 42 اینچ و .... تکمیل تر شد ؛ اکنون دانشجویان برای سایر دروس پس از هماهنگی با استاد مربوطه از امکانات موجود استفاده می نمایند و  در پایان هر ترم از رسانه های کمک آموزشی تهیه شده توسط دانشجویان نمایشگاهی برگزار شده و از تهیه کنندگان آثار برگزیده تقدیر می گردد.