هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

برنامه روزانه اعضای هیات علمی

برنامه روزانه اعضای هیات علمی

لاگ بوگ

لاگ بوگ و برنامه های کارآموزی

طرح دوره طرح درس

طرح دوره و درس اساتید گروه

IMAGE اطلاعیه: برگزاری شصت و پنجمین جلسه ژورنال کلاب به صورت حضوری و مجازی
دوشنبه, 29 شهریور 1400
 با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته شصت و پنجمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت... ادامه مطلب ...
IMAGE اطلاعیه: برگزاری شصت و چهارمین جلسه ژورنال کلاب به صورت حضوری و مجازی
یکشنبه, 14 شهریور 1400
 با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته شصت و چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش... ادامه مطلب ...
IMAGE اطلاعیه: برگزاری شصت و سومین جلسه ژورنال کلاب به صورت حضوری و مجازی
شنبه, 30 مرداد 1400
 با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته شصت و سومین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت... ادامه مطلب ...
IMAGE نمایه‌شدن فصلنامه سواد سلامت(Journal of Health Literacy) در اسکوپوس
شنبه, 16 مرداد 1400
  فصلنامه سواد سلامت(Journal of Health Literacy) نمایه بین‌المللی اسکوپوس را کسب کرد. فصلنامه... ادامه مطلب ...

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت های بهداشتی است که برتاثیر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده و با مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آن ها در گسترش شیوه زندگی موثر در حفظ و ارتقای سلامت کمک می کند.

آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تامین ، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایت های آموزشی ، ساختاری ،اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است .

آموزش سلامت هرچند وظیفه ای ایست برای تمام مراقبین سلامت اما خود علمی است که ریشه در مجموعه ای از علوم تربیتی ، رفتاری، روان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، ارتباطات ، اطلاعات پزشکی و بهداشتی داشته و متناسب با توسعه این علوم و گذر دوران توسعه می یابد.


رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت در كشور به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود، خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند در راستای سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه کلان اقتصادی،سياسی،اجتماعی و فرهنگی کشور است