پیشکسوتان و مدیران سابق گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
         
    نام و نام خانوادگی سال شروع به کار سال پایان کار  
  دکترنوشین پیمان  1394  تا کنون  
   دکتر محمد تاجفرد   1385  1387  

 

 

     
    نام و نام خانوادگی  
   مهندس محمدرضا رضایی محمدزاده  
   خانم مهندس فاطمه شادلو مشهدی  
  خانم حشمت قدسی خواه