پیشکسوتان و مدیران سابق گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
         
    نام و نام خانوادگی سال شروع به کار سال پایان کار  
  مهندس محمدرضا رضایی محمدزاده      
   دکتر محمد تاجفرد       
   خانم مهندس فاطمه شادلو مشهدی      

 

 

     
    نام و نام خانوادگی  
   خانم شکرانه بهزادی  
   خانم ناهید ابریشمی  
  خانم حشمت قدسی نژاد  
  خانم شهلا فرخ پی  
   خانم نوشین دخت خرقانی  
   خانم زهرا آرامیده  
  خانم زهرا دادور  
  خانم  نسرین خداوردی خان  
  خانم مهناز صالح آبادی