تشکیل اولین جلسه نمایندگان دانشجویان در سال 1397

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


اولین جلسه نمایندگان ورودی های مختلف گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در سال 1397 در اتاق شورا گروه برگزار شد. این جلسات به منظور بررسی مطالبات و مسایل دانشجویان و دریافت پیشنهادات به  منظور ارتقای کمی و کیفی گروه به طور منظم  برگزار می شود.
   
در این جلسه ضمن تبریک سال نو و اعیاد خجسته و روز جهانی بهداشت ، پیشنهادات گروه، مربوط به بزرگداشت هفته سلامت و روز زمین پاک ارائه شد.


در پایان به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی ،هدیه ای از طرف گروه(کیف جا مدادی تولید داخلی) به نمایندگان دانشجویان اهداء گردید.