چک لیست فعالیتهای انجام شده درخانه بهداشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به اطلاع  دانشجویان گرامی که دوره کارآموزی را سپری می کنند، می رساند چک لیست فعالیتهای انجام شده درخانه بهداشت جهت دانلود بر روی سایت گروه قرار گرفت.


دانشجویان عزیز موظفند با این چک لیست فعالیتهای انجام شده درخانه بهداشت را بررسی و نتیجه بدست آمده را همراه چک لیست ضمیمه گزارش کار خود نمایید.
 

دانلود چک لیست فعالیتهای انجام شده درخانه بهداشت