اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی (علیرضا جعفری)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علیرضا جعفری دانشجوی دکتری تخصصی(Ph.D) آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با مشخصات زیر در تاریخ چهارشنبه 18 فروردین ماه برگزار می شود

 

عنوان"تبیین فرآیند شروع مصرف سیگار در نوجوانان دختر و ارزیابی این فرآیند جهت پیشگیری از مصرف سیگار "

 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر هادی طهرانی

 

اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر نوشین پیمان، جناب آقای دکتر مهدی قلیان اول

 

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1400/01/18 ساعت 8:00

مکان برگزاری: سالن کنفرانس ساختمان ریاست