اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (خانم رمضان نیا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه دفاع پایان نامه خانم پریسا رمضان نیا دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با مشخصات زیر در تاریخ چهارشنبه 23 تیر ماه برگزار می شود

 

عنوان"بررسی تاثیر آموزش مبتنی برالگوی توانمندسازی خانواده محور برسواد سلامت مراقبین ورفتار بیماران مبتلا به سل مشهد در سال 1399 "

 

استاد راهنما: جناب آقای دکترمحمد واحدیان شاهرودی

 

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر هادی طهرانی ، جناب آقای دکترحبیب الله اسماعیلی

 

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1400/04/23 ساعت 11:45

مکان برگزاری: سالن کنفرانس گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت