برگزاری نمایشگاه تکنولوژی آموزشی در گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

در تاریخ 26/4/96 نمایشگاهی از آثار و دستاوردهای آموزشی مربوط به واحد درسی تکنولوژی آموزشی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی و کارشناسی ارشد آموزش بهداشت در زمینه تهیه وسایل کمک آموزشی نظیر:پوستر، فیلیپ چارت، فولدر، پمفلت و ....

به همراه طرح درس آموزشی براساس نیازهای بهداشتی جامعه توسط گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در کارگاه آموزش بهداشت دانشکده بهداشت برگزار گردید که مورد استقبال مسئولین ،اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

 


در این نمایشگاه که با حضور جناب آقای دکتر صفریان ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر فرهمند قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد،جناب آقای دکتر قضاوی مدیر محترم سلامت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشت ،خانم دکتر کاوه،مسوولین و کارشناسان گروه آموزش و ارتقاء، سلامت معاونت بهداشت ،کارشناسان مسؤل آموزش و ارتقاء سلامت مراکز بهداشت شهرستان مشهد و جمعی


از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده صورت گرفت، دانشجویان مورد تشویق بازدید کنندگان قرار گرفته و توانستند از نظرات ارزشمند آنها بهره گیرند.


در پایان به گروه برتر جوایز نفیسی توسط گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اهداء گردید.
امید است برگزاری چنین نمایشگاه هایی بتواند گامی در جهت پیشبرد اهداف ارتقاء سلامت باشد.
شایان ذکر است گزارش این نمایشگاه در روزنامه قدس مورخ 27/4/1396درج شده است.