الکترونیکی شدن گواهی های گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در راستای حفظ محیط زیست

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای اولین بار در دانشکده بهداشت گواهی های حضور در کارگاه های آموزشی به صورت الکترونیکی صادر گردید.
مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، در این باره گفت: از سال 1395 فعالیت های زیست محیطی در گروه آغاز شد. از جمله:

 

- برگزاری دو نشست تخصصی زیست محیطی با حضور مسئولین و فعالان این عرصه

- همکاری با مسئول محترم امور اداری و مشارکت در مدیریت پسماند دانشکده

- تهیه بنر با پیام "بیایید برای داشتن زمینی سبز و آسمانی آبی ،هم پیمان شویم" و نصب آن در ساختمان آموزش

- تهیه تراکت مدیریت پسماند و ا لصاق آن در کلیه کلاس ها و سالن های آموزش دانشکده


در همین راستا ان شاءا...با شعار "ما ایستاده ایم تا درختان زانو نزنند"، کلیه گواهی های صادره در گروه بصورت الکترونیکی صادر خواهد شد