اطلاعیه برگزاری هشتاد و یکمین ژورنال کلاب گروه اموزش بهداشت و ارتقا سلامت به صورت حضوری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و یکمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با مشخصات زیر به صورت حضوری برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

Title: The effectiveness of a model-based health education intervention to improve ergonomic posture in office computer workers: a randomized controlled trial

Journal: International Archives of Occupational and Environmental Health

 

ارائه دهنده:  الهام فرجام  (دانشجوی کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر واحدیان

لینک وبینار: https://webinar.mums.ac.ir/behdasht

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شورا

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/04/7، ساعت:12