گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

اطلاعیه: برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و پنجمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با مشخصات زیر به صورت حضوری برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

Title: Gender differences in health-related quality of life among patients with colorectal cancer

Journal:  J Gastrointest Oncol 2019;10(3):453-461

 

ارائه دهنده:  سمیرا علیانی (دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نوشین پیمان

لینک وبینار: https://webinar.mums.ac.ir/behdasht

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شورا

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/08/17، ساعت:12